BLAFEL Drons

Serveis per a l’Agricultura de precisió i d’Inspeccions tècniques d’infraestructures crítiques

Dron y zona de aterrizaje en un campo de olivos
Logotipo Blafel Agro Drons

Agricultura de precisió amb drons

La nostra empresa s’especialitza en la captació d’imatges multiespectrals per estudiar cultius. A través de tecnologies avançades de recopilació i anàlisi de dades, transformem entorns físics en representacions digitals detallades, facilitant una millor presa de decisions, planificació i gestió de recursos al sector Agrari.

Logo Blafel Inspect Drons

Inspecció d’infraestructures crítiques amb drons

Som una empresa que ofereix la realització de serveis d’inspecció amb drons. Utilitzem UAS equipats amb càmeres tèrmiques calibrades, per realitzar inspeccions detallades i anàlisis precises que permeten determinar l’eficiència i l’estat de conservació d’infraestructures crítiques.

Serveis

L’empresa BLAFEL és una operadora aeronàutica registrada a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) que té les capacitats per dur a terme vols amb drons en diversos escenaris operacionals, incloent-hi modalitats BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) i nocturna (especialment per a operacions de fumigació i altres tractaments aeris). BLAFEL posseeix una flota de drons d’última generació equipats amb sensors especialitzats com a càmeres multiespectrals i càmeres termogràfiques. També compta amb pilots altament qualificats amb una àmplia experiència en vols per dur a terme les diverses missions de manera segura i eficient.

Serveis d’enginyeria amb drons

Dron
  • Els estudis topogràfics per a la planificació de noves finques, i la creació del model digital de les parcel·les i els models d’elevació del terreny (MDE),
  • La recollida i l’anàlisi de dades de reflectància multiespectrals per a agricultura de precisió, la generació d’índexs i la caracterització de cultius d’oliverar.
  • L’aplicació variable de tractaments fitosanitaris des de drons tant en cultius llenyosos com en herbacis.
Dron inspección instalaciones
  • Generadors eòlics
  • Parcs de generació fotovoltaica
  • Generació del bessó digital de torres de comunicacions

Coneix el nostre equip

Equip multidisciplinari de tècnics i pilots altament experimentats en tecnologia i enginyeria. Els nostres pilots tenen una àmplia experiència amb centenars d’hores de vol en diverses condicions operatives i utilitzen les eines de programari més avançades per programar off-line i així garantir la major eficiència al camp.